X

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Khi đặt một thanh sắt non vào trong lòng một ống dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua thì thanh sắt


SBT Vật Lí 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện

Giải bài 6 trang 58 sách bài tập Vật Lí lớp 9 chi tiết trong bài học Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện giúp học sinh biết cách làm bài tập Vật Lí 9.

Bài 6 trang 58 sách bài tập Vật Lí 9: Khi đặt một thanh sắt non vào trong lòng một ống dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua thì thanh sắt trở thành nột nam châm. Hướng Bắc Nam của nam châm mới được tạo thành so với hướng Bắc Nam của ống dây thì:

A. Cùng hướng

B. Ngược hướng.

C. Vuông góc.

D. Tạo thành góc 45o

Lời giải:

Chọn A. Cùng hướng

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 9 khác: