GDCD 8 Kết nối tri thức Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với soạn, giải bài tập Giáo dục công dân 8 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 10.

Giải Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Mở đầu

1. Vai trò của lao động đối với đời sống con người

Giải GDCD 8 trang 60

2. Một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động công dân

Giải GDCD 8 trang 61

3. Một số quy định của pháp luật về lao động chưa thành niên

Giải GDCD 8 trang 64

4. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên khi tham gia hợp đồng lao động

Giải GDCD 8 trang 65

Giải GDCD 8 trang 66

Giải GDCD 8 trang 67

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 68

Giải GDCD 8 trang 69

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: