GDCD 8 Kết nối tri thức Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với soạn, giải bài tập Giáo dục công dân 8 Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 3.

Giải Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo

Mở đầu

1. Khái niệm và biểu lao động

Giải GDCD 8 trang 17

2. Ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động

Giải GDCD 8 trang 18

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 19

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: