GDCD 8 Kết nối tri thức Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với soạn, giải bài tập Giáo dục công dân 8 Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 9.

Giải Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Mở đầu

1. Phân loại, nguy cơ, hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Giải GDCD 8 trang 53

2. Quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, và các chất độc hại

Giải GDCD 8 trang 55

3. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Giải GDCD 8 trang 56

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 57

Giải GDCD 8 trang 58

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: