GDCD 8 Kết nối tri thức Bài 7: Phòng, chống bạo lực gia đình


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với soạn, giải bài tập Giáo dục công dân 8 Bài 7: Phòng, chống bạo lực gia đình sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 7.

Giải Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức Bài 7: Phòng, chống bạo lực gia đình

Mở đầu

1. Bạo lực gia đình - các hình thức và hậu quả

Giải GDCD 8 trang 42

2. Một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

Giải GDCD 8 trang 44

3. Cách phòng, chống bạo lực gia đình

Giải GDCD 8 trang 45

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 47

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: