GDCD 8 Kết nối tri thức Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với soạn, giải bài tập Giáo dục công dân 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 8.

Giải Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu

Mở đầu

Giải GDCD 8 trang 48

1. Sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu

2. Cách lập kế hoạch chi tiêu

Giải GDCD 8 trang 50

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 51

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: