GDQP 11 Cánh diều Bài 10: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với giải bài tập Giáo dục quốc phòng 11 Bài 10: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDQP 11 Bài 10.

Giải GDQP 11 Cánh diều Bài 10: Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

Giải GDQP 11 trang 64

I. Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng

Giải GDQP 11 trang 66

II. Động tác ném lựu đạn

Giải GDQP 11 trang 70

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục quốc phòng lớp 11 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác: