X

Giáo dục thể chất 7 Cánh diều

Giáo dục thể chất 7 Cánh diều Bài 3: Kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân


Haylamdo sưu tầm và biên soạn giải bài tập Giáo dục thể chất 7 Bài 3: Kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập & trả lời câu hỏi GDTC 7 Bài 3.

Giải Giáo dục thể chất 7 Cánh diều Bài 3: Kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân

Câu 1 trang 76 Giáo dục thể chất 7: Em hãy nêu cách thực hiện kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân.

Trả lời:

+ TTCB: Đứng chân trước chân sau, chân trước làm trụ đặt thẳng hướng bóng đến, gối hơi khuỵu, trọng lượng dồn vào chân trụ, hai tay co tự nhiên.

+ Thực hiện: Khi bóng đến ngang thắt lưng thì đưa chân từ phía sau hướng về phía bóng đến để đón bóng. Điểm tiếp xúc ở phía dưới của bóng bằng mu giữa bàn chân và kéo chân về sau với tốc độ chậm hơn tốc độ bóng đến, khớp cổ chân thả lỏng để giảm tốc độ của bóng (H.1).

+ Kết thúc: Đặt chân đỡ bóng xuống và chuẩn bị thực hiện kĩ thuật tiếp theo.

Em hãy nêu cách thực hiện kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân

Câu 2 trang 76 Giáo dục thể chất 7: Em hãy cho biết kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân thường được sử dụng trong những tình huống nào khi tập luyện và thi đấu bóng đá.

Trả lời:

Kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân thường được sử dụng trong những tình huống khi tập luyện và thi đấu bóng đá: tại chỗ tung và dừng bóng bằng mu giữa bàn chân, phối hợp tung và dừng bóng bằng mu giữa bàn chân theo cặp, thi tâng bóng bằng mu giữa bàn chân, dừng bóng và sút cầu môn.

Em hãy cho biết kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân thường được sử dụng trong những tình huống nào

Câu 3 trang 76 Giáo dục thể chất 7: Em hãy vận dụng kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân vào các trò chơi giải trí, rèn luyện nâng cao khả năng chơi bóng và phát triển thể lực.

Trả lời:

- Các em tự vận dụng kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân vào các trò chơi giải trí, rèn luyện nâng cao khả năng chơi bóng và phát triển thể lực.

- Kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân:

+ TTCB: Đứng chân trước chân sau, chân trước làm trụ đặt thẳng hướng bóng đến, gối hơi khuỵu, trọng lượng dồn vào chân trụ, hai tay co tự nhiên.

+ Thực hiện: Khi bóng đến ngang thắt lưng thì đưa chân từ phía sau hướng về phía bóng đến để đón bóng. Điểm tiếp xúc ở phía dưới của bóng bằng mu giữa bàn chân và kéo chân về sau với tốc độ chậm hơn tốc độ bóng đến, khớp cổ chân thả lỏng để giảm tốc độ của bóng (H.1).

+ Kết thúc: Đặt chân đỡ bóng xuống và chuẩn bị thực hiện kĩ thuật tiếp theo.

Em hãy vận dụng kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân vào các trò chơi giải trí, rèn luyện nâng cao khả năng chơi bóng

- Trò chơi vận động như: Thi tâng bóng bằng mu giữa bàn chân, dừng bóng và sút cầu môn, …

+ Trò chơi: Thi tâng bóng bằng mu giữa bàn chân

Chuẩn bị: Chia học sinh trong lớp thành các đội đều nhau.

Cách chơi: Mỗi đợt thi, lần lượt từng thành viên của mỗi đội tâng bóng bằng mu giữa bàn chân. Thành viên của đội nào tâng được nhiều lần hơn đội đó sẽ được tính 1 điểm ở lượt chơi đó. Kết thúc, đội nào được nhiều điểm hơn sẽ thắng cuộc.

Em hãy vận dụng kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân vào các trò chơi giải trí, rèn luyện nâng cao khả năng chơi bóng

Hình 2. Trò chơi “Thi tâng bóng bằng mu giữa bàn chân”

+ Trò chơi: Dừng bóng và sút cầu môn

Chuẩn bị:

Kẻ một vạch giới hạn cách cầu môn từ 8 – 10m.

Chia học sinh trong lớp thành các đội đều nhau, xếp theo hàng dọc đứng ở sau vạch giới hạn. Mỗi đội cử một thành viên làm người hỗ trợ tung bóng.

Cách chơi:

Khi có hiệu lệnh bắt đầu, lần lượt từng thành viên của mỗi đội sử dụng kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân thực hiện dừng bóng do người hỗ trợ tung đến, sau đó thực hiện đá bóng vào cầu môn và di chuyển về cuối hàng. Trường hợp người chơi không dừng được bóng sẽ mất lượt chơi đó. Mỗi lần đá vào cầu môn được tính 1 điểm. Đội nào có số điểm nhiều nhất sẽ thắng cuộc.

Em hãy vận dụng kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân vào các trò chơi giải trí, rèn luyện nâng cao khả năng chơi bóng

Hình 3. Trò chơi “Dừng bóng và sút cầu môn”

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác: