Hoạt động 2 trang 40 Tin học lớp 7 - Kết nối tri thức


Giải Tin học lớp 7 Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Hoạt động 2 trang 40 Tin học lớp 7 trong Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán, lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Tin học 7.

Hoạt động 2 trang 40 Tin học lớp 7: Nhập hàm

Câu hỏi trang 40 Tin học lớp 7: Theo em, nhập hàm vào bảng tính có giống như nhập dữ liệu thông thường không?

Trả lời:

Nhập hàm vào bảng tính giống như nhập dữ liệu thông thường. Nháy chuột vào vùng nhập dữ liệu hoặc vào ô để nhập hàm.

Cú pháp nhập hàm:

=<tên hàm>(<các tham số>)

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: