Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 Bài 41 : Ôn tập chung - Kết nối tri thức


Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 Bài 41 : Ôn tập chung

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 Bài 41 : Ôn tập chung sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 Bài 41 : Ôn tập chung - Kết nối tri thức

Bài 1 Trang 105 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Nối (theo mẫu)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức

b) Viết các số 52, 74, 57, 80 theo thứ tự từ lớn đến bé vào cột mốc.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức

Trả lời:

a) Thực hiện phép tính:

60 + 6 = 66

90 + 1 = 91

40 + 5 = 45

80 + 4 = 84

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức

b) Thứ tự từ lớn đến bé là: 80, 74, 57, 52

Bài 2 Trang 105 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đặt tính rồi tính.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức

Bài 3 Trang 106 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Vẽ thêm kim ngắn để đồng hổ chỉ giờ đúng.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức

b) Đo độ dài rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức

Trả lời:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức

b) Em thực hành đo rồi viết vào chỗ chấm.

Bài 4 Trang 106 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Viết phép tính thích hợp.

Việt có 16 viên bi, Việt cho Nam 6 viên bi. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu viên bi?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Việt còn lại ......................... viên bi.

Trả lời:

a) 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức

b) Việt còn lại 10 viên bi.

Bài 5 Trang 107 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Một lớp có 20 học sinh nữ và 18 học sinh nam đi tham quan. Hỏi một ô tô loại 40 chỗ ngồi có chở hết học sinh lớp đó không?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức

Trả lời:

Tổng số học sinh đi tham quan là: 

20 + 18 = 38 (học sinh)

Vì 38 < 40 nên ô tô loại 40 chỗ ngồi có chở hết học sinh lớp đó.

a) Đ                                              b) S

Bài 6 Trang 107 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Nếu ngày 19 tháng 5 là thứ tư thì ngày 22 tháng 5 là:

A. Thứ sáu                                   B. Thứ bảy                                C. Chủ nhật

b) Hình bên có:                                                    

A. 3 hình tam giác                                                      Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức               

B. 4 hình tam giác 

C. 6 hình tam giác

Trả lời:

a) Khoanh vào B

b) Khoanh vào C.

Bài 7 Trang 107 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết mỗi số 1, 2, 3 vào một ô trống sao cho khi cộng ba số theo từng hàng đều có kết quả bằng 9.

Viết mỗi số 1, 2, 3 vào một ô trống sao cho khi cộng ba số theo từng hàng đều có kết quả bằng 9.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức

Trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 105 - Bài 41 : Ôn tập chung | Kết nối tri thức

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: