Giải GDCD 7 Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn hy vọng rằng sẽ giúp học sinh lớp 7 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và học tốt hơn GDCD lớp 7 Bài 1.

Giải bài tập GDCD 7 Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương

1. Em hãy đọc các thông tin sau và trả lời câu hỏi.

2. Em hãy quan sát các bức tranh sau và thực hiện yêu cầu.

3. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi.

Luyện tập (trang 9, 10)

Vận dụng (trang 10)

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: