Giải GDCD 7 Bài 11: Phòng, chống tệ nạn xã hội - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Bài 11: Phòng, chống tệ nạn xã hội sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn hy vọng rằng sẽ giúp học sinh lớp 7 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và học tốt hơn GDCD lớp 7 Bài 11.

Giải bài tập GDCD 7 Bài 11: Phòng, chống tệ nạn xã hội

1. Em hãy đọc các thông tin sau và trả lời câu hỏi.

2. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi.

3.

Luyện tập (trang 59, 60)

Vận dụng (trang 60)

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: