Giải GDCD 7 Bài 8: Phòng, chống bạo lực học đường - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Bài 8: Phòng, chống bạo lực học đường sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn hy vọng rằng sẽ giúp học sinh lớp 7 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và học tốt hơn GDCD lớp 7 Bài 8.

Giải bài tập GDCD 7 Bài 8: Phòng, chống bạo lực học đường

1. Em hãy quan sát các bức tranh sau và thực hiện yêu cầu:

2. Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi.

3. Em hãy đọc các thông tin sau và trả lời câu hỏi.

4.

Luyện tập (trang 46, 47)

Vận dụng (trang 47)

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: