Giải GDCD 7 Bài 2: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Bài 2: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn hy vọng rằng sẽ giúp học sinh lớp 7 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và học tốt hơn GDCD lớp 7 Bài 2.

Giải bài tập GDCD 7 Bài 2: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ

1. Em hãy đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi

2. Em hãy quan sát các bứa tranh sau và trả lời câu hỏi.

3. Em hãy quan sát các bức tranh và thực hiện yêu cầu.

Luyện tập (trang 14, 15)

Vận dụng (trang 15)

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: