Giải GDCD 7 Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn hy vọng rằng sẽ giúp học sinh lớp 7 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và học tốt hơn GDCD lớp 7 Bài 5.

Giải bài tập GDCD 7 Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa

1.

2. Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi.

3. Em hãy đọc thông tin và thực hiện các yêu cầu.

4. Em hãy thảo luận về các hành vi sau theo yêu cầu dưới đây.

Luyện tập (trang 31)

Vận dụng (trang 31)

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: