Giải GDCD 7 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn hy vọng rằng sẽ giúp học sinh lớp 7 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và học tốt hơn GDCD lớp 7 Bài 12.

Giải bài tập GDCD 7 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

1. Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi.

2. Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi.

3. Em hãy đọc các thông tin sau và thực hiện yêu cầu:

4.

Luyện tập (trang 65, 66)

Vận dụng (trang 66)

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: