Giải GDCD 8 trang 36 Kết nối tri thức


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với lời giải GDCD 8 trang 36 trong Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập GDCD lớp 8 trang 36.

Giải GDCD 8 trang 36 Kết nối tri thức

Khám phá trang 36 GDCD 8: a) Em hãy cho biết các bạn trong mỗi bức tranh có mong muốn gì. Các bạn có xác định khoảng thời gian để thực hiện mong muốn đó không? Từ đó, em hãy cho biết thế nào là mục tiêu cá nhân.

Em hãy cho biết các bạn trong mỗi bức tranh có mong muốn gì

Trả lời:

- Mục tiêu của các bạn học sinh trong tranh:

+ Tranh 1: bạn học sinh nam mong muốn được tham gia đội tuyển bóng đá của trường.

+ Tranh 2: bạn học sinh nữ đặt mục tiêu mỗi ngày dành ít nhất 30 phút để làm việc nhà giúp bố mẹ.

+ Tranh 3: bạn học sinh nam đặt mục tiêu tiết kiệm được 500.000 đồng.

+ Tranh 4: bạn học sinh nữ đặt mục tiêu hàng tháng sẽ tham gia ít nhất một hoạt động tình nguyện.

+ Tranh 5: bạn học sinh nam mong muốn chinh phục giải ma-ra-tông 15km.

+ Tranh 6: bạn học sinh nam đặt mục tiêu sẽ thuyết trình được bằng tiếng Anh.

- Các bạn trong tranh đều xác định khoảng thời gian để thực hiện mong muốn đó.

- Khái niệm mục tiêu cá nhân: Mục tiêu cá nhân là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.

Khám phá trang 36 GDCD 8: b) Em hãy phân loại các mục tiêu nói trên theo thời gian (ngắn hạn, dài hạn) và theo lĩnh vực:

- Phát triển bản thân

- Gia đình và bạn bè

- Tài chính cá nhân

- Sức khỏe

- Học tập và nghề nghiệp

- Trao tặng và cống hiến xã hội.

Em hãy cho biết các bạn trong mỗi bức tranh có mong muốn gì

Trả lời:

- Phân loại theo thời gian:

+ Mục tiêu ngắn hạn: tranh số 2, tranh số 4, tranh số 5

+ Mục tiêu dài hạn: tranh số 1, tranh số 3, tranh số 6

- Phân loại theo lĩnh vực:

+ Mục tiêu phát triển bản thân: tranh số 1, tranh số 6

+ Mục tiêu gia đình và bạn bè: tranh số 2

+ Mục tiêu tài chính cá nhân: tranh số 3

+ Mục tiêu sức khỏe: tranh số 5

+ Mục tiêu học tập và nghề nghiệp: tranh số 6

+ Mục tiêu trao tặng và cống hiến xã hội: tranh số 4

Lời giải GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: