Sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF


Haylamdo biên soạn bài viết hướng dẫn chi tiết cách xem trực tuyến và cách tải PDF sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo. Qua bài viết này các bạn dễ dàng xem được trọn bộ sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn đón xem:

Xem online sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục https://taphuan.nxbgd.vn/

Bước 2: Chọn mục Lớp 7, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

Sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Âm nhạc:

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/497

Sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Âm nhạc 7

Sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Âm nhạc 7

Sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Âm nhạc 7

Sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo

II. Tải PDF sách Âm nhạc 7 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: Âm nhạc 7 - chân trời - Blog Tài Liệu (blogtailieu.com)

Sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 2: Click vào ô màu xanh:  Tải xuống PDF

Tải pdf sách Âm nhạc 7 – Chân trời sáng tạo:

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-am-nhac-7-chan-troi/

Sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Âm nhạc lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo

Xem thêm PDF sách giáo khoa lớp 7 các môn học bộ sách Chân trời sáng tạo khác: