Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF


Haylamdo biên soạn bài viết hướng dẫn chi tiết cách xem trực tuyến và cách tải PDF sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo. Qua bài viết này các bạn dễ dàng xem được trọn bộ sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn đón xem:

Xem online sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục https://taphuan.nxbgd.vn/

Bước 2: Chọn mục Lớp 7, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Toán:

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/490

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Toán 7 tập 1 hoặc SHS Toán 7 tập 2

Xem SHS Toán 7 tập 1:

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Xem SHS Toán 7 tập 2:

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Toán 7 tập 1 hoặc SGV Toán 7 tập 2

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Toán 7 - Chân trời sáng tạo

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Toán 7

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Toán 7 - Chân trời sáng tạo

II. Tải PDF sách Toán 7 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau:

https://blogtailieu.com/?s=to%C3%A1n+7

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 2: Click vào ô màu xanh:  Tải xuống PDF

- Tải SGK Toán 7– Chân trời kết nối tập 1:

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-toan-7-tap-1-chan-troi/

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

- Tải SGK Toán 7 – Chân trời kết nối tập 2:

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-toan-7-tap-2-chan-troi/

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Tập 1:

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tập 2:

Sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Xem thêm PDF sách giáo khoa lớp 7 các môn học bộ sách Chân trời sáng tạo khác: