Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF


Haylamdo biên soạn bài viết hướng dẫn chi tiết cách xem trực tuyến và cách tải PDF sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo. Qua bài viết này các bạn dễ dàng xem được trọn bộ sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn đón xem:

Xem online sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Mĩ thuật lớp 7_Bản 1 Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục https://taphuan.nxbgd.vn/

Bước 2: Chọn mục Lớp 7, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Mĩ thuật_Bản 1:

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/498

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Mĩ thuật 7_Bản 1

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Mĩ thuật 7_Bản 1 - Chân trời sáng tạo

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Mĩ thuật 7_Bản 1

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Mĩ thuật 7_Bản 1 - Chân trời sáng tạo

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Mĩ thuật 7_Bản 1

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Mĩ thuật 7_Bản 1 - Chân trời sáng tạo

II. Cách xem trực tuyến Mĩ thuật lớp 7_Bản 2 Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục https://taphuan.nxbgd.vn/

Bước 2: Chọn mục Lớp 7, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Mĩ thuật_Bản 2:

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=11&book_group=1

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào SHS Mĩ thuật 7_Bản 2

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SHS Mĩ thuật 7_Bản 2 - Chân trời sáng tạo

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Mĩ thuật 7_Bản 2

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Mĩ thuật 7_Bản 2 - Chân trời sáng tạo

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Mĩ thuật 7_Bản 2

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Mĩ thuật 7_Bản 2 - Chân trời sáng tạo

III. Tải PDF sách Mĩ thuật 7 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau:  

https://blogtailieu.com/?s=m%C4%A9+thu%E1%BA%ADt+7

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 2: Click vào ô màu xanh: Tải xuống PDF

Tải pdf sách Mĩ thuật 7– Chân trời sáng tạo:

https://blogtailieu.com/sach-giao-khoa-mi-thuat-7-chan-troi/

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Mĩ thuật lớp 7 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Mĩ thuật 7 - Chân trời sáng tạo

Xem thêm PDF sách giáo khoa lớp 7 các môn học bộ sách Chân trời sáng tạo khác: