X

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều | Giải bài tập Tiếng Anh 6 hay nhất | Soạn Tiếng Anh 6 Cánh diều | Explore English 6


Loạt bài soạn, Giải bài tập Tiếng Anh bộ sách Cánh diều hay, chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 6 (Explore English 6) sẽ giúp các bạn dễ dàng làm bài tập về nhà, nắm vững kiến thức, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 6.

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều | Giải bài tập Tiếng Anh 6 hay nhất | Soạn Tiếng Anh 6 Cánh diều | Explore English 6

Unit 1: What’s your favorite band?

Unit 2: Monkeys are amazing!

Unit 3: Where's the shark?

Unit 4: This is my family.

Unit 5: I like fruit!

Unit 6: What time do you go to school?

Unit 7: Can you do this?

Unit 8: How much is this T-shirt?

Unit 9: What are you doing?

Unit 10: What's the weather like?

Unit 11: I went to Australia!

Unit 12: What do you usually do for new year's?

Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 - Cánh diều