Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức | Soạn, Giải bài tập Tiếng Anh 6 Tập 1, Tập 2 hay nhất | Global Success 6


Loạt bài soạn, Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 hay, chi tiết bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 6 (Global Success 6) sẽ giúp các bạn dễ dàng làm bài tập môn Tiếng Anh 6.

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Kết nối tri thức

s

Tiếng Anh 6 Tập 1

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Unit 3: My friends

Review 1 (Unit 1-2-3)

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Review 2 (Unit 4-5-6)

Tiếng Anh 6 Tập 2

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Review 3 (Unit 7-8-9)

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Review 4 (Unit 10-11-12)