Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (tiếp)


Cánh chim hòa bình – Tuần 5

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (tiếp)

Đề bài : Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh.

Trả lời

Gợi ý:

1. Nội dung

- Những câu chuyện về cuộc đấu tranh chống chiến tranh xâm lược (như chuyện Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ em vừa học ở tuần 4.)

- Những câu chuyện về ước vọng hòa bình (như truyện Những con sếu bằng giấy em vừa học ở tuần 4).

- Những câu chuyện về cuộc sống yên vui, hạnh phúc trong hòa bình.

- Những câu chuyện về ý thức cảnh giác, các hoạt động đấu tranh bảo vệ cuộc sống hòa bình.

- Những câu chuyện về truyền thống yêu chuộng hòa bình, giữ quan hệ tốt với các nước láng giềng của dân tộc ta.

2. Tìm câu chuyện ở đâu?

- Những câu chuyện em được nghe người thân kể.

- Báo, truyện đọc xưa và nay.

Chú ý các câu chuyện thiếu nhi, sách Truyện đọc lớp 5.

3. Cách kể chuyện

- Giới thiệu câu chuyện (đọc ở đâu hoặc nghe ai kể, tên câu chuyện là gì, câu chuyện nói về ai, về việc gì,…)

- Kể diễn biến câu chuyện, tập trung vào những tình tiết thể hiện ước vọng hòa bình, tinh thần chống chiến tranh.

- Nêu cảm nghĩ của bản thân về câu chuyện đó.

4. Thảo luận

Cả lớp cùng thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện tiêu biểu nhất.

Xem thêm các bài Giải bài tập Tiếng Việt 5 khác: