Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh


Cánh chim hòa bình – Tuần 5

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Câu 1 (trang 53): Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm của cả lớp.

Trả lời

Học sinh nghe cô giáo nhận xét về bài làm của mình và các bạn.

Câu 2 (trang 53): Chữa bài :

Trả lời

a) Tham gia chữa lỗi chung cùng cả lớp theo hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo) : lỗi về bố cục bài, lỗi về ý, lỗi đặt câu, lỗi dùng từ, lỗi chính tả,…

b) Đọc lại bài làm của mình (chú ý đọc kĩ những phần cô giáo ( thầy giáo) khen, chê).

c) Tự chữa bài làm của mình :

- Tự chữa lỗi trong bài làm theo yêu cầu của cô giáo (thầy giáo).

- Trao đổi bài với bạn để kiểm tra kết quả chữa lỗi.

Câu 3 (trang 53): Đọc tham khảo các bài văn hay được cô giáo (thầy giáo) khen

Trả lời

Học sinh tự tham khảo, học hỏi những điều hay trong bài của bạn.

Xem thêm các bài Giải bài tập Tiếng Việt 5 khác: