Luyện từ và câu: Từ đồng âm


Cánh chim hòa bình – Tuần 5

Luyện từ và câu: Từ đồng âm

I. Nhận xét

Câu 1 (trang 51): Đọc các câu sau đây:

Trả lời

Học sinh tự đọc.

Câu 2 (trang 51): Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của mỗi từ câu ở bài tập 1?

- Bắt cá, tôm, … bằng móc sắt nhỏ (thường có mồi) buộc ở đầu một sợi dây.

- Đơn vị của lời nói diễn đạt một ý trọn vện,trên văn bản được mở đầu bằng một chữ cái viết hoa và kết thúc bằng một dấu ngắt câu.

Trả lời

- Bắt cá, tôm, … bằng móc sắt nhỏ (thường có mồi) buộc ở đầu một sợi dây.

động từ "câu cá".

- Đơn vị của lời nói diễn đạt một ý trọn vẹn,trên văn bản được mở đầu bằng một chữ cái viết hoa và kết thúc bằng một dấu ngắt câu: danh từ: "câu".

III. Luyện tập

Câu 1 (trang 52): Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau:

Trả lời

a) – Đồng trong Cánh đồng: khoảng đất rộng và bằng phẳng, dùng để cày cấy, trồng trọt.

- Đồng trong “tượng đồng”: kim loại có màu đỏ, dễ dát mỏng và kéo sợi, thường dùng làm dây điện và chế hợp kim.

- Đồng trong “một nghìn đồng”: đơn vị tiền Việt Nam.

b) – Đá trong hòn đá: Chất rắn cấu tạo nên vỏ Trái Đất, kết thành từng tảng, từng hòn

- Đá trong đá bóng: đưa nhanh chân và hất mạnh bóng cho xa ra hoặc đưa bóng vào khung thành đối phương.

c) – Ba trong ba và má: bố, cha, thầy, mẹ, u, bầm… (một trong những cách xưng hô đối với người sinh thành ra mình.)

- Ba trong ba tuổi: số tiếp theo số 2 trong dãy số tự nhiên.

Câu 2 (trang 52): Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm bàn, cờ, nước.

Trả lời

a) Bàn:

- Mẹ mới mua cho em một chiếc bàn học rất đẹp

- Hôm nay chúng em bàn bạc kế hoạch họp nhóm cuối tuần.

b) Cờ:

- Ngày Quốc khánh, cả nước ngập tràn cờ, hoa và biểu ngữ.

- Em rất thích chơi cờ vua.

c) Nước:

- Em Lan đang uống nước

- Đất nước ta ngày càng phát triển.

Câu 3 (trang 52): Đọc mẩu chuyện vui dưới đây và cho biết vì sao Nam tưởng ba mình đã chuyển sang làm việc tại ngân hàng.

Trả lời

Nam nhầm lẫn từ "tiêu" trong cụm từ "tiền tiêu" (tiền để chi tiêu) với tiếng "tiêu" trong từ đồng âm "tiền tiêu" (vị trí quan trọng, nơi có bố trí canh gác ở phía trước khu vực trú quân, hướng về quân địch).

Câu 4 (trang 52): Giải các câu đố sau:

Trả lời

a) Là con chó thui.

b) Là cây hoa súng và cây súng.

Xem thêm các bài Giải bài tập Tiếng Việt 5 khác: