X

Lý thuyết Công nghệ 10 Kết nối tri thức

Lý thuyết Công nghệ 10 Kết nối tri thức hay, ngắn gọn


Haylamdo sưu tầm và biên soạn lý thuyết Công nghệ 10 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Công nghệ lớp 10.

Mục lục Tóm tắt Lý thuyết Công nghệ 10 Kết nối tri thức

Lý thuyết Công nghệ trồng trọt 10

Lý thuyết Chương 1: Giới thiệu chung về trồng trọt

Lý thuyết Chương 2: Đất trồng

Lý thuyết Chương 3: Phân bón

Lý thuyết Chương 4: Công nghệ giống cây trồng

Lý thuyết Chương 5: Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Lý thuyết Chương 6: Kĩ thuật trồng trọt

Lý thuyết Chương 7: Trồng trọt công nghệ cao

Lý thuyết Chương 8: Bảo vệ môi trường trong trồng trọt

Lý thuyết Thiết kế và công nghệ 10

Lý thuyết Chương 1: Đại cương về công nghệ

Lý thuyết Chương 2: Vẽ kĩ thuật

Lý thuyết Chương 3: Thiết kế kĩ thuật

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức các môn học hay khác: