X

Giải bài tập Công nghệ 10

Công nghệ lớp 10 | Giải bài tập Công nghệ 10 hay và chi tiết nhất


Danh mục Giải bài tập Công nghệ 10

Các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 10 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Công nghệ 10 giúp bạn học giỏi môn Công nghệ lớp 10.

Phần 1: Nông, lâm, ngư nghiệp

Chương 1: Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương

Chương 2: Chăn nuôi, thủy sản đại cương

Chương 3: Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

Phần 2: Tạo lập doanh nghiệp

Chương 4: Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Chương 5: Tổ chức và quản lí doanh nghiệp