X

Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X


Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X

Với giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X bộ sách Chân trời sáng tạo, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách bài tập Lịch Sử lớp 6 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Lịch Sử 6.

Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X

Câu 1. Em hãy hoàn thành bảng sau về các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu trước thế kỉ X.

STT

Tên người lãnh đạo

cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Những địa danh quan trọng

1
2
3
4
5
Trả lời:

STT

Tên người lãnh đạo

cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Những địa danh quan trọng

1

Hai Bà Trưng

40 - 43

Hát Môn, Mê Linh, Cổ Loa, Luy Lâu

2

Bà Triệu

248

Núi Nưa (Thanh Hóa), núi Tùng (Thanh Hóa)

3

Lý Bí,

Triệu Quang Phục

542 - 603

Thành Long Biên, vùng cửa sông Tô Lịch; đầm Dạ Trạch

4

Mai Thúc Loan

713 - 722

Hoan Châu, thành Vạn An, Diễn Châu, Ái Châu, Trường Châu, thành Tống Bình

5

Phùng Hưng

776 - 791

Làng Đường Lâm, thành Tống Bình

Câu 2. Em hãy nối các dữ liệu bên dưới sao cho phù hợp với các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.

1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng


A. “Tôi chỉ muốn cưỡi gió đạp sóng, chém cá kình lớn ở Biển Đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi cảnh chìm đắm, há lại bắt chước người đời cúi đầu khom lưng làm tì thiếp kẻ khác, cam tâm phục dịch ở trong nhà ư?”

2. Khởi nghĩa Bà Triêu


B. “dẫu sức không địch nổi giặc Lương đến nỗi công cuộc không thành, nhưng đã biết nhân thời cơ vùng dậy, tự làm chủ lấy nước mình, đủ làm thanh thế, mở đường cho nhà Đinh, nhà Lý sau này....”

3. Khởi nghĩa Lý Bí


C. Cuộc khởi nghĩa diễn ra ở làng Đường Lâm, củng cố quyết tâm giành độc lập cho dân tộc.

4. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan


D. Cuộc khởi nghĩa giành và giữ chính quyền độc lập trong gần 10 năm (713 - 722). Đó là một cuộc khởi nghĩa lớn, đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường chống Bắc thuộc, giành lại quyền tự chủ của nhân dân ta.

5. Khởi nghĩa Phùng Hưng


E. “Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng.

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này”.

Trả lời:

Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X

Câu 3. Em hãy điền tên cuộc khởi nghĩa với bản đồ tương ứng:

Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X

Trả lời:

Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X

Xem thêm các bài giải sbt Lịch Sử 6 - Chân trời sáng tạo hay khác: