X

Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam


Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

Với giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam bộ sách Chân trời sáng tạo, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách bài tập Lịch Sử lớp 6 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Lịch Sử 6.

Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

Câu 1. Em hãy nối các dữ kiện dưới đây sao cho phù hợp.

1. Địa bàn chủ yếu của vương quốc cổ Phù Nam


A. Vương quốc Phù Nam sụp đổ, các thành thị cổ nổi tiếng một thời như Óc Eo (An Giang) cũng đột ngột biến mất.

2. Vào khoảng thế kỉ I


B. Phù Nam bắt đầu mở rộng lãnh thổ, nhiều lần còn chinh phục các xứ lân bang.

3. Từ thế kỉ III đến thế kỉ V


C. Phù Nam bắt đầu suy yếu và bị Chân Lạp thôn tính.

4. Từ thế kỉ III


D. Phù Nam là quốc gia phát triển nhất trong khu vực Đông Nam Á

5. Thế kỉ VI


E. Vương quốc cổ Phù Nam ra đời

6. Khoảng đầu thế kỉ VII


F. thuộc Nam Bộ Việt Nam ngày nay

Trả lời:

Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

Câu 2. Em hãy hoàn thành sơ đồ bên dưới:

Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

Trả lời:

Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

Câu 3. Em hãy lựa chọn các dữ kiện bên dưới để điền vào chỗ trống.

a. nhà sàn                                    b. thành thị                        c. Hin-đu giáo                               

d. Phật giáo                                 e. bức chạm nổi                 f. ghe thuyền

g. gỗ                                           h. kim hoàn                       i. Ấn Độ                            

j. sông nước                                k. chữ Phạn

Đời sống hằng ngày gắn bó với....................... là đặc trưng dễ nhận biết nhất của văn hoá Phù Nam. Người Phù Nam ở................, làm nhà trên kênh rạch, xây ..............ở những vùng đất nổi, đi lại chủ yếu bằng mảng,......................đã du nhập vào Phù Nam.Trong bốn bia khắc bằng............... tồn tại đến ngày nay, bia Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp) còn khá nguyên vẹn. ..................và Phật giáo đều được du nhập từ .......................và phát triển ở Phù Nam. Thế kỉ V - VI, ..................chiếm ưu thế. Nhiều pho tượng Phật bằng đủ chất liệu, đá, đồng và đặc biệt là .............vẫn còn tổn tại đến ngày nay.

Bên cạnh một nền nghệ thuật .............tinh tế, phát triển cao, Phù Nam còn nổi tiếng với những ..............trên đá, đất nung.

Trả lời:

Đời sống hằng ngày gắn bó với sông nước là đặc trưng dễ nhận biết nhất của văn hoá Phù Nam. Người Phù Nam ở nhà sàn, làm nhà trên kênh rạch, xây thành thị ở những vùng đất nổi, đi lại chủ yếu bằng mảng, ghe thuyền. Chữ Phạn đã du nhập vào Phù Nam.Trong bốn bia khắc bằng chữ Phạn tồn tại đến ngày nay, bia Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp) còn khá nguyên vẹn.

Hin-đu giáo và Phật giáo đều được du nhập từ Ấn Độ và phát triển ở Phù Nam. Thế kỉ V - VI, Phật giáo chiếm ưu thế. Nhiều pho tượng Phật bằng đủ chất liệu, đá, đồng và đặc biệt là gỗ vẫn còn tổn tại đến ngày nay.

Bên cạnh một nền nghệ thuật kim hoàn tinh tế, phát triển cao, Phù Nam còn nổi tiếng với những bức chạm nổi trên đá, đất nung.

Câu 4. Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng.

1. Những sản phẩm thủ công nghiệp thể hiện đặc trưng của vùng văn hoá sông nước là:

A. tượng Phật bằng gỗ.

B. đồ trang sức bằng vàng.

C. ấm vòi cổ ngỗng và cà ràng.

D. ấm đất nung.

Đáp án: C

Giải thích: Người Phù Nam đun nước trong những chiếc ấm vòi cổ ngỗng và nấu thức ăn bằng nồi gốm đặt trên cà ràng. Cà ràng là loại lò đất có đáy giữ tro, có thể đun bằng củi hoặc than rất thuận tiện khi ở trên nhà sàn hay di chuyển trên ghe, thuyền (SGK – trang 107).

2. Khía cạnh nào trong văn hoá vật chất của Phù Nam thể hiện những nét đặc trưng của đời sống sông nước?

A. Xây thành thị ven biển.

B. Đi lại bằng xe ngựa.

C. Làm nhà trên kênh rạch, đi lại bằng mảng, ghe thuyền.

D. Trồng lúa nước.

Đáp án: C

Giải thích: Đời sống hằng ngày gắn bó với sông nước là đặc trưng dễ nhận biết nhất của văn hoá Phù Nam. Người Phù Nam làm nhà trên kênh rạch, đi lại bằng mảng, ghe thuyền (SGK – trang 107).

Xem thêm các bài giải sbt Lịch Sử 6 - Chân trời sáng tạo hay khác: