X

Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X


Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X bộ sách Chân trời sáng tạo, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách bài tập Lịch Sử lớp 6 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Lịch Sử 6.

Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X

Câu 1. Em hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất.

1. Công trình kiến trúc nào của Chăm-pa được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới?

A. Tháp Pandurangar. 

B. Tháp Ponagar.

C. Tháp Po Klong Garai. 

D. Thánh địa Mỹ Sơn.

Đáp án: D

Giải thích: Thánh địa Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

2. Chữ viết của người Chăm-pa bắt nguồn từ

A. chữ Hán của Trung Quốc. 

B. chữ Nôm của Việt Nam.

C. chữ Pali của Ấn Độ. 

D. chữ Phạn của Ấn Độ.

Đáp án: D

Giải thích: Trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ, Champa đã có chữ viết riêng vào thế kỉ IV (SGK – trang 102).

3. Tôn giáo nào có trong đời sống tinh thần của cả người Chăm-pa và người Việt cổ?

A. Nho giáo. 

B. Hồi giáo.

C. Phật giáo. 

D. Hindu giáo.

Đáp án: C

Giải thích: Phật giáo là tôn giáo có trong đời sống tinh thần của cả người Champa và Việt cổ.

4. Khu di tích thánh địa Mỹ Sơn nằm ở tỉnh nào của Việt Nam ngày nay?

A. Quảng Ngãi. 

B. Quảng Nam.

C. Quảng Bình. 

D. Quảng Trị.

Đáp án: B

Giải thích: Khu di tích Thánh Địa Mỹ Sơn tọa lạc tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Câu 2. Em hãy điền các chi tiết phù hợp với bảng thống kê các thông tin sau về vương quốc Chămpa.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

tiêu biểu

Kinh đô

Những vùng địa lí

có kinh đô

Cuối thế kỉ II

Chăm -pa được thành lập

Sin-ha-pu-ra

Duy Xuyên, Quảng Nam

Đầu thế kỉ VIII
Cuối thế kỉ IX
Cuối thế kỉ X
Trả lời:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

tiêu biểu

Kinh đô

Những vùng địa lí

có kinh đô

Cuối thế kỉ II

Chăm -pa được thành lập

Sin-ha-pu-ra

Duy Xuyên, Quảng Nam

Đầu thế kỉ VIII

Dời Kinh đô về phía Nam

Virapura

Phan Rang, Ninh Thuận

Cuối thế kỉ IX

Chuyển kinh đô về lại phía Bắc

Indranpura

Thăng Bình, Quảng Nam

Cuối thế kỉ X

Vương triều III kết thúc

Indranpura

Thăng Bình, Quảng Nam

Câu 3. Em hãy điền những từ hay cụm từ vào chỗ trống về hoạt động kinh tế của cư dân Chăm-pa.

a. sắt                                           b. trâu bò                          c lâm sản                                     

d. biển                                        e. thuyền buôn                   f. sản xuất nông nghiệp

g. lúa                                          h. khoáng sản                    i. đánh cá                                    

j. trầm hương

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là ................. Họ trồng.......................... trên nhiều loại ruộng khác nhau ruộng trũng, ruộng cao, ruộng chua mặn,... Họ đã biết sử dụng công cụ lao động bằng ................... và sức kéo của...................... Chăm-pa nổi tiếng về các loại....................... như vàng, bạc, hổ phách,... và nhiều ........................... quý như ngà voi, sừng tê giác, nổi tiếng nhất là.......................................... Vì vậy, dân cư còn sinh sống bằng nghề khai thác lâm sản. ........................ giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế của Chăm-pa. Một bộ phận lớn dân cư sống bằng nghề …………… và trao đổi sản vật với................đến từ nước ngoài.

Trả lời:

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là sản xuất nông nghiệp.  Họ trồng lúa trên nhiều loại ruộng khác nhau ruộng trũng, ruộng cao, ruộng chua mặn,... Họ đã biết sử dụng công cụ lao động bằng sắt và sức kéo của trâu bò. Chăm-pa nổi tiếng về các loại khoáng sản như vàng, bạc, hổ phách,... và nhiều lâm sản quý như ngà voi, sừng tê giác, nổi tiếng nhất là trầm hương. Vì vậy, dân cư còn sinh sống bằng nghề khai thác lâm sản. Biển giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế của Chăm-pa. Một bộ phận lớn dân cư sống bằng nghề đánh cá và trao đổi sản vật với thuyền buôn đến từ nước ngoài.

Câu 4. Các nhà sử học phải sử dụng tư liệu lịch sử, để có được một bức tranh lịch sử gần đúng nhất với những gì xảy ra, hoặc đã từng có trong quá khứ. Trải nghiệm công việc của một nhà sử học, em hãy quan sát và sắp xếp những nhân vật (từ số 1 đến số 6) vào sơ đồ 1 (trang 65). Khi đã chắc chắn rồi, em hãy viết tên những thành phần trong xã hội Chăm-pa tương ứng với các nhân vật trong các tác phẩm đó của nghệ thuật cổ Chăm-pa.

Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X

Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X

Trả lời:

- Yêu cầu số 1: sắp xếp những nhân vật (từ số 1 đến số 6) vào sơ đồ 1

Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X

- Yêu cầu số 2: viết tên những thành phần trong xã hội Chăm-pa tương ứng với các nhân vật trong các tác phẩm đó của nghệ thuật cổ

Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X

Xem thêm các bài giải sbt Lịch Sử 6 - Chân trời sáng tạo hay khác: