X

Sách bài tập Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 2: Thời gian trong lịch sử


Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 2: Thời gian trong lịch sử

Với giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 2: Thời gian trong lịch sử bộ sách Chân trời sáng tạo, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách bài tập Lịch Sử lớp 6 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Lịch Sử 6.

Giải sách bài tập Lịch Sử lớp 6 Bài 2: Thời gian trong lịch sử

Câu 1. Chọn các dữ kiện điền vào chỗ trống.

a. quy luật                                             b. quan sát

c. dương lịch.                                        d. một năm

e. âm lịch                                              f. thời gian

g. một tháng                                          h. một vòng

i. Trái Đất

Dựa vào.................và tính toán, người xưa đã phát hiện....................... di chuyển của Mặt Trăng, ........................, Mặt Trời để tính..................... và làm ra lịch.

............là cách tính thời gian theo chu kì Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Thời gian Mặt Trăng chuyển động hết ................quanh Trái Đất là.................

...............là cách tính thời gian theo chu kì Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là...................

Trả lời:

Dựa vào quan sát và tính toán, người xưa đã phát hiện quy luật di chuyển của Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời để tính thời gian và làm ra lịch.

Âm lịch là cách tính thời gian theo chu kì Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Thời gian Mặt Trăng chuyển động hết một vòng quanh Trái Đất là một tháng.

Dương lịch là cách tính thời gian theo chu kì Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là một năm.

Câu 2. Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng.

1. Lịch chính thức của thế giới hiện nay dựa theo cách tính thời gian của

A. âm lịch. 

B. dương lịch. 

C. bát quái lịch.

D. ngũ hành lịch.

Đáp án: B

Giải thích: Lịch chính thức của thế giới hiện nay dựa theo cách tính thời gian của dương lịch, gọi là Công lịch (SGK - trang – trang 16).

2. Năm đầu tiên của Công nguyên được lấy theo năm ra đời của nhân vật lịch sử nào?

A. Đức Phật Thích Ca. 

B. A-lếch-xan-đơ (Alexander) Đại đế. 

C. Chúa Giê-su.

D. Tần Thuỷ Hoàng.

Trả lời: C

Giải thích: Công lịch lấy năm 1 là năm tương truyền Chúa Giê-su ra đời làm năm đầu tiên của Công nguyên (SGK - trang 16).

3. Trước Công nguyên được tính từ khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 0 Công lịch. 

B. Trước năm 0 Công lịch. 

C. Trước năm 1 Công lịch.

D. Sau năm 1 Công lịch.

Trả lời: C

Giải thích: Trước Công nguyên được tính từ trước năm 1 Công lịch (SGK - trang 16).

4. Một thế kỉ có bao nhiêu năm?

A. 10 năm. 

B. 100 năm. 

C. 1000 năm.

D. 10 000 năm.

Đáp án: B

Giải thích: Một thế kỉ có 100 năm (SGK - trang 16).

Câu 3. Để có được một bức tranh toàn cảnh về quá khứ, chúng ta cần đặt những sự kiện đã xảy ra theo một trình tự thời gian - từ sự kiện sớm nhất đến sự kiện gần đây nhất - gọi là sơ đồ dòng thời gian.

Ví dụ dưới đây cho chúng ta thấy cách thiết kế sơ đồ dòng thời gian các giai đoạn lịch sử khác nhau và những đặc điểm căn bản nhất của một sơ đồ dòng thời gian.

Bài 2: Thời gian trong lịch sử

Em hãy tính khoảng thời gian (theo thế kỉ và theo năm) của các sự kiện   ghi trên sơ đồ so với thời điểm hiện tại.

Trả lời: 

Sự kiện

Cách thời điểm hiện tại (năm 2021)

Thời gian diễn ra

Nội dung sự kiện

Số năm

Số thế kỉ

40

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

1981

19

248

Khởi nghĩa Bà Triệu

1773

17

542

Khởi nghĩa Lý Bí

1479

14

938

Chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng

1083

10

Câu 4. Quan sát một tờ lịch bên dưới rồi viết các thông tin về thứ, ngày, tháng, năm dương lịch và ngày, tháng, năm theo âm lịch vào chỗ trống.

Bài 2: Thời gian trong lịch sử

Bài 2: Thời gian trong lịch sử

Trả lời: 

Bài 2: Thời gian trong lịch sử

Xem thêm các bài giải sbt Lịch Sử 6 - Chân trời sáng tạo hay khác: