X

Soạn Văn lớp 6 - Cánh diều

Soạn văn 6 ngắn nhất Cánh diều | Soạn văn 6 Tập 1, Tập 2 ngắn nhất


Loạt bài Soạn văn 6 ngắn nhất đầy đủ Tập 1, Tập 2 bộ sách Cánh diều mà vẫn đủ ý được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 sẽ giúp các bạn dễ dàng soạn văn 6 và chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Mục lục Soạn văn 6 Tập 1, Tập 2 ngắn nhất

Lớp 6 | Soạn văn 6 ngắn nhất Cánh diều | Soạn văn 6 Tập 1, Tập 2 ngắn nhất

Mục lục Soạn văn 6 Tập 1

Bài 1: Truyện

Bài 2: Thơ

Bài 3: Kí

Bài 4: Văn bản nghị luận

Bài 5: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1

Mục lục Soạn văn 6 Tập 2

Bài 6: Truyện

Bài 7: Thơ

Bài 8: Văn bản nghị luận

Bài 9: Truyện

Bài 10: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2