GDCD lớp 8 Bài 7 Kết nối tri thức ,Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải GDCD lớp 8 Bài 7 sách mới Kết nối tri thức ,Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 8 dễ dàng làm bài tập GDCD lớp 8 Bài 7.

Giải GDCD lớp 8 Bài 7 (sách mới cả ba sách)

Giải GDCD 8 Bài 7 Chân trời sáng tạo

Giải GDCD 8 Bài 7 Kết nối tri thức

Giải GDCD 8 Bài 7 Cánh diều
Lưu trữ: Giải GDCD lớp 8 Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội (sách cũ)

Trả lời Gợi ý GDCD 8 Bài 7 trang 18

a) Em đồng tình với quan niệm nào ? Tại sao ?

Trả lời:

   Em đồng ý với quan điểm phải tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của địa phương, của đất nước. Bởi vì, biết tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội sẽ trở thành con người phát triển toàn diện, có tình cảm, biết yêu thương chia sẻ cảm thông với tất cả mọi người. Có trách nhiệm với tập thể, có lối sống cộng đồng.

b) Hãy kể những hoạt động chính trị - xã hội mà em thường tham gia. Vì sao gọi những hoạt động đó là hoạt động chính trị - xã hội ?

Trả lời:

- Hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

- Hoạt động Đoàn THCS Hồ Chí Minh.

- Hoạt động quyên góp cho người nghèo, vùng lũ lụt...

→ Những hoạt động trên là hoạt động chính trị - xã hội vì đây là hoạt động có nội dung liên quan đến việc giữ gìn trật tự an ninh xã hội, đoàn thể quần chúng và hoạt động nhân đạo, bảo vệ cuộc sống của con người..

c) Học sinh tham gia các hoạt động chính trị - xã hội sẽ có lợi gì cho cá nhân và xã hội ?

Trả lời:

- Đem lại cho mỗi cá nhân niềm vui, sự năng động, thoải mái.

- Rèn luyện thêm các giá trị đạo đức tốt đẹp.

- Có sự hiểu biết toàn diện về các vấn đề của xã hội.

Bài 1 trang 19 Giáo dục công dân 8:

Theo em, những hoạt động nào sau đây thuộc loại hoạt động chính trị - xã hội ? Vì sao ?

a) Học tập văn hoá ;

b) Tham gia các công việc gia đình ;

c) Tham gia sản xuất ra của cải vật chất (công nghiệp, nông nghiệp...) ;

d) Tham gia xây dựng các công trình (xây dựng nhà máy, cầu đường, xây dựng các công trình thuỷ điện..) ;

đ) Tham quan du lịch ;

e) Hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ ;

g) Tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa ;

h) Tham gia các hoạt động của Đội, của Đoàn ;

i) Tuyên truyền về nếp sống văn hoá ;

k) Giúp đỡ người gặp khó khăn (cụ già, em nhỏ, người gặp rủi ro, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách...) ;

l) Tham gia giữ gìn trật tự trị an ;

m) Giúp đỡ lực lượng an ninh săn bắt cướp ;

n) Giữ gìn vệ sinh môi trường ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng ;

o) Giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Trả lời:

   Những hoạt động là hoạt động chính trị - xã hội: (c), (d), (e), (g), (h), (i), (k), (1), (m), (n). Bởi vì những hoạt động này, là những hoạt động có nội dung liên quan đến việc giữ gìn trật tự an ninh xã hội, đoàn thể quần chúng và hoạt động nhân đạo, bảo vệ cuộc sống của con người..

Bài 2 trang 19 Giáo dục công dân 8:

Em hãy phân loại những biểu hiện dưới đây thành hai loại: thể hiện sự tích cực và không tích cực khi tham gia hoạt động chính trị - xã hội.

a) Luôn luôn tham gia đúng giờ ;

b) Luôn luôn phải nhắc nhở ;

c) Bị bạn bè lôi kéo ;

d) Nhờ người khác tham gia để được nghỉ ;

đ) Làm việc để được nhận xét tốt;

e) Tham gia vì thấy lợi ích cho mọi người và bản thân ;

g) Lo lắng đến công việc được phân công ;

h) Tham gia vì thầy cô giáo yêu cầu ;

i) Vận động các bạn cùng tham gia ;

k) Luôn xác định mục tiêu và kiểm tra đánh giá lại kết quả hoạt động;

l) Suy nghĩ, cải tiến, sáng tạo trong hoạt động.

Trả lời:

Những biểu hiện dưới đây thể hiện sự tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội: (a), (e), (g), (i), (k), (l).

Những biểu hiện dưới đây thể hiện sự không tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội: (b), (c), (d), (đ), (h).

Bài 3 trang 20 Giáo dục công dân 8:

Khi tham gia các hoạt động do lớp, trường và địa phương tổ chức, em thường xuất phát từ những lí do nào ? Vì sao ?

Trả lời:

Muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, muốn cuộc sống của họ trở lên tốt đẹp hơn.

Muốn môi trường sống trở lên sạch đẹp.

Căn cứ vào hoàn cảnh và điều kiện của lớp, trường và địa phương, em hãy đề xuất một hoạt động chính trị - xã hội cho tập thể lớp và phác thảo kế hoạch thực hiện hoạt động đó.Muốn có nhiều niềm vui, nhiều trải nghiệm và sự hiểu biết.

Bài 4 trang 20 Giáo dục công dân 8:

Em đến nhà bạn để rủ bạn cùng đi tham gia cổ động cho ngày bầu cử Quốc hội sắp tới, nhưng bạn không muốn đi vì đang xem đá bóng trên vô tuyến. Em sẽ xử sự như thế nào ? Vì sao?

Trả lời:

Em sẽ động viên, thuyết phục và giải thích cho bạn biết ý nghĩa việc làm đó.

Sở dĩ em làm như vậy, vì việc tham gia cổ vũ sẽ khiến cho cả em và bạn trở lên có ích hơn khi biết giúp đỡ, động viên người khác, trở lên năng động hơn trước các vấn đề của xã hội.

Bài 5 trang 20 Giáo dục công dân 8:

Căn cứ vào hoàn cảnh và điều kiện của lớp, trường và địa phương, em hãy đề xuất một hoạt động chính trị - xã hội cho tập thể lớp và phác thảo kế hoạch thực hiện hoạt động đó.

Trả lời:

Hiện nay, tình trạng xả rác thải ở các công viên diễn ra ngày càng nhiều. Vì vậy, em lên kế hoạch tuyên truyền mọi người không xả rác thải tại các công viên. Kế hoạch như sau:

- Thứ 5: Họp ban chỉ huy Liên đội. Thông qua kế hoạch

- Thứ 7: Hội ý giữa ban chỉ huy Liên đội với Chi đội trưởng, lớp trưởng các lớp đế phổ biến kế hoạch triển khai.

- Sáng thứ 2: Sau giờ chào cờ, Liên đội phát động trong toàn thể học sinh toàn trường kế hoạch tuyên truyền và vệ sinh rác thải công viên.

- Thứ 3, thứ 4: Các lớp chuẩn bị kế hoạch, các dụng cụ cần thiết, liên hệ với Hội trưởng Hội phụ huynh để giúp đỡ.

- Thứ 5: Các lớp nộp cho Liên đội.

- Thứ 6: Liên đội cử người chuẩn bị các băng rôn, khẩu hiệu, dụng cụ vệ sinh rác thải.

- Thứ 7: Tiến hành đến công viên gần trường để tuyên truyền, dọn rác thải.

Xem thêm các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Giáo dục công dân lớp 8 khác: