GDCD 8 Chân trời sáng tạo Bài 7: Phòng, chống bạo lực gia đình


Haylamdo biên soạn và sưu tầm Với lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Bài 7: Phòng, chống bạo lực gia đình sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDCD 8 Bài 7.

Giải Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo Bài 7: Phòng, chống bạo lực gia đình

Mở đầu

1. Em hãy quan sát các hình ảnh, đọc trường hợp và thông tin sau để thực hiện yêu cầu.

Giải GDCD 8 trang 42

2. Em hãy đọc thông tin và trường hợp sau để thực hiện yêu cầu.

Giải GDCD 8 trang 44

Giải GDCD 8 trang 45

4. Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu.

Luyện tập

Giải GDCD 8 trang 46

Giải GDCD 8 trang 48

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: