X

Giải bài tập Địa Lí 9

Nhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa ở nước ta


Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 1 trang 33 Địa Lí 9: Nhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa ở nước ta.

Trả lời

- Các vùng trồng lúa ở nước ta phân bố chủ yếu ở đồng bằng: đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Thanh – Nghệ – Tĩnh,…

- Ngoài ra lúa được trồng rải rác ở Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên.

- Giải thích:

+ Đông bằng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển lúa nước (đất phù sa màu mỡ, địa hình bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nóng ẩm mưa nhiều).

+ Nguồn lao động đông, các dịch vụ cho nông nghiệp phát triển.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Xem thêm các bài Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 9 hay, ngắn gọn khác:

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 9:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.