X

Giải bài tập Địa Lí 9

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột để thể hiện cơ cấu giá trị


Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 2 trang 33 Địa Lí 9: Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi?

Trả lời

- Thể loại biểu đồ: Cột chồng

- Đơn vị vẽ: %

- Bảng số liệu:

Năm Gia súc Gia cầm Sản phẩm trứng sữa Phụ phẩm chăn nuôi
1990 63.9 19.3 12.9 3.9
2002 62.8 17.5 17.3 2.4

- Vẽ biểu đồ:

Giải Địa Lí 9 | Để học tốt Địa Lí 9

      

Xem thêm các bài Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 9 hay, ngắn gọn khác:

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 9:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.