X

Giải bài tập Địa Lí 9

Dựa vào bảng 8.3 hãy nêu sự phân bố các cây công nghiệp hàng năm và cây


Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 8 Trang 31: Dựa vào bảng 8.3 hãy nêu sự phân bố các cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm chủ yếu ở nước ta.

Trả lời

- Cây công nghiệp hàng năm:

      + Lạc: Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

      + Đậu tương: Đông Nam Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long.

      + Mía: Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

      + Bông: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

      + Dâu tằm: Tây Nguyên.

      + Thuốc lá: Đông Nam Bộ.

- Cây công nghiệp lâu năm:

      + Cà phê: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

      + Cao su: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.

      + Hồ tiêu: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.

      + Điều: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.

      + Dừa: Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ.

      + Chè: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

- Các cây công nghiệp lâu năm phân bố chủ yếu ở vùng trung du và miền núi, các cây công nghiệp hàng năm phân bố chủ yếu ở các đồng bằng và duyên hải.

Xem thêm các bài Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 9 hay, ngắn gọn khác:

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 9:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.