X

Giải bài tập Địa Lí 9

Dựa vào bảng 8.2, hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì


Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 8 Trang 29: Dựa vào bảng 8.2, hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980-2002.

Trả lời

- Thời kì 1980 – 2002 sản xuất lúa nước ta đã đạt nhiều thành tựu đáng kể.

- Diện tích gieo trồng lúa nước ta tăng mạnh, tăng từ 5600 nghìn ha (năm 1980) lên 7504 nghìn ha (2002), tăng 1904 nghìn ha, năm 2002 tăng gấp tăng 1,34 lần so với năm 1980.

- Năng suất lúa tăng mạnh qua các năm, tăng từ 20,8 tạ/ha (1980) lên 45,9 tạ/ha (2002), tăng 25,1 tạ/ha, năm 1980 tăng gấp 2 lần năm 1980.

- Sản lượng lúa tăng mạnh từ 11,6 triệu tấn (1980) lên 34,4 triệu tấn (2002), tăng 22,8 triệu tấn, tăng gấp gần 3 lần năm 1980.

- Sản lượng lúa bình quân đầu người không ngừng tăng, từ 217 kg (1980) lên 432 kg (2002), tăng 215 kg, tăng gấp 2 lần so với năm 1980.

- Nhờ những thành tự to lớn mà nước ta từ một nước nhập khẩu gạo đã trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Xem thêm các bài Giải bài tập sgk Địa Lí lớp 9 hay, ngắn gọn khác:

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 9:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.