Em hãy kể tên một số trình duyệt mà em biết


Tin học lớp 6 Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

Câu hỏi 2 trang 25 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Em hãy kể tên một số trình duyệt mà em biết.

2. Để truy cập một trang web ta cần làm thế nào?

Lời giải:

1. Một số trình duyệt là: Mozilla Firefox, Cốc cốc, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari,…

2. Để truy cập một trang web, ta cần sử dụng một trình duyệt

- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt.

- Nháy địa chỉ trang web vào ô địa chỉ của trình duyệt.

- Nhấn phím Enter.

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: