Thông tin trong một cuốn sách được tổ chức như thế nào


Tin học lớp 6 Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

Hoạt động 1 trang 23 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Thông tin trong một cuốn sách được tổ chức như thế nào?

2. Em đã xem thông tin trên Internet chưa? Trên Internet có những dạng thông tin gì?

Lời giải:

1. Trong một cuốn sách, thông tin được sắp xếp tuần tự. Ví dụ sách Tin học 6 có các chủ đề, trong mỗi chủ đề có một số bài học, mỗi bài học có các phần, trong từng phần sẽ trình bày nội dung cụ thể.

2. Trên Internet có nhiều dạng thông tin khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,… và các liên kết trỏ đến vị trí khác trong trang hay các trang web khác.

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: