Em hãy sử dụng trình duyệt web để truy cập vào trang web có địa chỉ


Tin học lớp 6 Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

Vận dụng 2 trang 27 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Em hãy sử dụng trình duyệt web để truy cập vào trang web có địa chỉ: https://hoahoctro.tienphong.vn và https://vtv7.vtv.vn để xem thông tin có trên trang web (tên, biểu tượng, các mục chính,…) và theo các liên kết trỏ đến các trang web khác.

Lưu địa chỉ các trang web em thích vào thanh đánh dấu.

Lời giải:

-  Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt Chrome để mở trình duyệt.

- Nhập địa chỉ trang web https://hoahoctro.tienphong.vn vào ô địa chỉ. 

- Nhấn phím Enter

(Làm các thao tác trên tương tự với trang web có địa chỉ https://vtv7.vtv.vn)

- Nháy chuột vào các liên kết để trỏ đến các trang web khác.

- Để lưu địa chỉ các trang web em thích, sau khi vào trang web nhấn vào biểu tượng dấu sao bên phải phía bên trên màn hình để mở hộp Bookmarks bar và nhấn Done để lưu địa chỉ trang web.

Em hãy sử dụng trình duyệt web để truy cập vào trang web có địa chỉ

- Khi muốn truy cập lại trang web, nháy chuột vào tên trang web đó trên thanh đánh dấu.

Em hãy sử dụng trình duyệt web để truy cập vào trang web có địa chỉ

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: