Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung phù hợp ở cột B


Tin học lớp 6 Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

Luyện tập 2 trang 27 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung phù hợp ở cột B

A

B

1) Website là tập hợp 

a) sử dụng trình duyệt web.

2) Khi duyệt web, muốn chuyển đến một nội dung hoặc một trang web khác thì ra nháy chuột vào

b) website trên Internet.

3) Để truy cập các trang web ta cần

c) các trang web liên quan được truy cập thông qua một địa chỉ.

4) WWW là hệ thống các 

d) liên kết trỏ đến đó.

Lời giải:

Đáp án: 1 – c

              2 – d

              3 – a

              4 – b

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: