X

Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo

Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 3: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu


Haylamdo biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 10 Bài 3: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10 Bài 3.

Giải Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 3: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu

1. Số trung bình

Giải Toán 10 trang 112

Giải Toán 10 trang 114

2. Trung vị và tứ phân vị

Giải Toán 10 trang 115

Giải Toán 10 trang 116

Giải Toán 10 trang 117

3. Mốt

Bài tập

Giải Toán 10 trang 118

Giải Toán 10 trang 119

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: