X

Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo

Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 1: Số gần đúng và sai số


Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải bài tập Toán lớp 10 Bài 1: Số gần đúng và sai số sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10 Bài 1.

Giải Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 1: Số gần đúng và sai số

1. Số gần đúng

Giải Toán 10 trang 105

2. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối

Giải Toán 10 trang 106

Giải Toán 10 trang 107

3. Số quy tròn

Giải Toán 10 trang 108

Bài tập

Giải Toán 10 trang 109

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: