X

1000 câu trắc nghiệm GDCD 11

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 2 có đáp án (mức độ Vận dụng thấp)


Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 2 có đáp án (mức độ Vận dụng thấp)

Câu 1: Trong siêu thị M thấy mỗi người tiêu dùng lựa chọn những hàng hóa khác nhau. Theo em mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là yếu tố nào sau đây?

A. Giá cả.

B. Lợi nhuận.

C. Công dụng của hàng hóa.

D. Số lượng hàng hóa.

Câu 2: Khi quả Thanh Long của Việt Nam được bà con nông dân bán sang Trung Quốc thì tiền làm chức năng

A. phương tiện lưu thông.

B. phương tiện thanh toán.

C. tiền tệ thế giới.

D. giao dịch quốc tế.

Câu 3: Bác B trồng cam sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng

A. Phương tiện thanh toán.

B. Phương tiện giao dịch.

C. Thước đo giá trị.

D. Phương tiện lưu thông.

Câu 4: Tiền của chủ thể nào dưới đây không liên quan đến hàng hóa?

A. Chị H mang tiền ra ngân hàng gửi tiết kiệm.

B. Bà M thanh toán tiền mua thuốc ở bệnh viện.

C. Ông K đến tiệm cắt tóc và trả tiền cắt tóc.

D. Bạn Q nộp tiền mua sách vở ở trường học.

Câu 5: Tiền tệ thực hiện chức năng làm thước đo giá trị trong trường hợp nào dưới đây?

A. Ông K bán chiếc ô tô để dồn tiền mua nhà.

B. Anh N bán lô đất ở khu dự án với giá 2,3 tỷ.

C. Bà L gửi vào tài khoản của con ở Mĩ 5 ngàn USD.

D. Chị V gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng Nhà nước.

Câu 6: Chị P nhổ rau sạch bán lấy tiền mua dụng cụ học tập cho con. Trong trường hợp này tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?

A. Phương tiện lưu thông.

B. Phương tiện thanh toán.

C. Thước đo giá trị .

D. Phương tiện cất trữ.

Câu 7: Để mua sắm khi đi du lich sang Thái Lan, bà B phải mang tiền của mình ra ngân hàng đổi. Khi đó tiền thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Phương tiện lưu thông.

B. Phương tiện thanh toán.

C. Thước đo giá trị.

D. Tiền tệ thế giới.

Câu 8: Sau khi ăn một chiếc bánh mì tại căng tin nhà trường em dùng 10 000 đồng để trả. Theo em số tiền đó thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Phương tiện lưu thông.

B. Phương tiện thanh toán.

C. Tiền tệ thế giới.

D. Giao dịch quốc tế.

Câu 9: Khi lạm phát xảy ra thì giá cả của hàng hoá sẽ

A. ổn định.

B. không tăng.

C. tăng lên.

D. giảm đi.

Câu 10: Khi là người mua hàng trên thị trường, em chọn trường hợp nào sau đây để có lợi nhất?

A. Cung bằng cầu.

B. Cung nhỏ hơn cầu.

C. Cung lớn hơn cầu.

D. Cung nhỏ hơn cầu rất nhiều.

Câu 11: Khi là người bán hàng trên thị trường, em chọn trường hợp nào sau đây để có lợi nhất?

A. Cung bằng cầu.

B. Cung nhỏ hơn cầu.

C. Cung lớn hơn cầu.

D. Cung lơn hơn cầu rất nhiều.

Câu 12: Sự phát triển các chức năng của tiền tệ phản ánh sự phát triển của

A. sản xuất và lưu thông hàng hoá.

B. lượng hàng hoá được sản xuất.

C. lượng vàng được dự trữ.

D. lượng ngoại tệ do Nhà nước nắm giữ.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác: