X

1000 câu trắc nghiệm GDCD 11

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7 có đáp án (mức độ Vận dụng cao)


Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 7 có đáp án (mức độ Vận dụng cao)

Câu 1: Hành động sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

A. Tham gia lao động sản xuất ở gia đình.

B. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

C. Chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp.

D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.

Câu 2: Hành động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

A. Chăm chỉ học tập, tu dưỡng rèn luyện.

B. Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

C. Tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội.

D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.

Câu 3: Tập đoàn Macdonan xin cấp phép để thành lập công ty tại Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Doanh nghiệp này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 4: Bạn A thắc mắc: Tại sao nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội mà lại có thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Em sẽ dùng ý kiến nào dưới đây để giải thích cho bạn hiểu?

A. Do nước ta đang trong thời kì quá độ lên CNXH.

B. Vì nước ta học hỏi theo các nước tư bản.

C. Đó là thành phần kinh tế của CNXH.

D. Đó là sự lựa chọn của Nhà nước.

Câu 5: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 6: Gia đình ông A mở cơ sở sản xuất nước mắm bằng nguồn vốn của gia đình. Sau 2 năm kinh doanh có hiệu quả, gia đình ông quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thuê thêm 2 nhân công phụ giúp xản xuất. Vậy theo em, cơ sở sản xuất của ông A thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Tập thể.

B. Tư nhân.

C. Nhà nước.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 7: Công ti Cổ phần Tập đoàn xây dựng A do năm thành viên gia đình ông B và hai người bạn góp vốn thành lập. Công ti này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Tập thể.

B. Tư nhân.

C. Nhà nước.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 8: Hiện nay, tại các vùng quê nghề truyền thống được quan tâm phát triển. Theo em nghề truyền thống thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 9: Nhiều người cùng góp vốn xây dựng hợp tác xã Homestay Hoàng Tuấn để kinh doanh dịch vụ du lịch trên lòng hồ thủy điện Na Hang, hình thức này thuộc thành phần kinh tế nào?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 10: Ông A và ông H cùng nhau góp vốn để thành lập hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải, sau đó ông T cũng xin tham ra góp vốn. Cuối năm, ông A và H chia cho ông T phần lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Vậy ông A và H đã thực hiện nguyên tắc nào trong kinh doanh dưới đây?

A. Tự nguyện.

B. Bình đẳng.

C. Cùng có lợi.

D. Quản lí dân chủ.

Câu 11: Y cho rằng về việc tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là do nước ta đang học hỏi các nước Tư bản. K, H có ý kiến do nước ta còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu, M nói đó là do sự lựa chọn của chính phủ ta. Bạn nào trên đây có nhận thức đúng?

A. Cả Y,K và H.

B. K và H.

C. K,H và M.

D. Y và M.

Câu 12: A,B,C là học sinh THPT, A nói không phải tham gia lao động ở gia đình vì còn đang đi học. B cho biết mình nên tham gia lao động và có thể vận động người thân đầu tư vốn vào các ngành có lợi. C nói sau khi học xong mới phải lao động. Bạn nào có nhận thức đúng về trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm?

A. Cả A,B và C.

B. A và B.

C. B và C.

D. B.

Câu 13: Sau khi tốt nghiệp Đại học, chị H được nhận vào làm việc tại một công ty tư nhân X. Nhưng bố mẹ chị phản đối, bắt chị phải làm việc trái ngành mà chị H không thích tại một cơ quan nhà nước vì cho rằng ở đó sẽ ổn định và phù hợp với chị hơn. Nếu là chị H em lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Nghe theo lời bố mẹ vào làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

B. Không nói gì và cứ làm theo ý mình.

C. Không đi làm ở công ty X và cơ quan nhà nước mà bố mẹ ép làm

D. Vẫn đi làm và giải thích cho bố mẹ hiểu sự đúng đắn trong quyết định của mình.

Câu 14: Ngày nào Nam cũng thấy mẹ dậy từ rất sớm để cắt hoa mang ra chợ bán. Thấy thế Nam thường học bài xong từ tối hôm trước để sáng sớm phụ mẹ cắt hoa cho kịp buổi chợ. Việc làm của Nam thể hiện

A. trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

B. quyền lợi của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

C. quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

D. nghĩa vụ của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

Câu 15: Thấy mẹ mang tiền đi mua vàng dự trữ lan khuyên Mẹ nên dùng tiền đầu tư sản xuất kinh doanh như thế sẽ ích nước, lợi nhà. Việc làm của Lam thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc

A. chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân.

B. tin tưởng ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

C. vận động người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh.

D. tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm.

Câu 16: Tốt nghiệp lớp 9, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, hằng đã tạm thời nghỉ học xin việc ở xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ để lấy tiền phụ giúp gia đình. Việc làm của Hằng thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc

A. tin tưởng ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

B. chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân.

C. vận động người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh.

D. tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm.

Câu 17: Ngày 13/10/2019, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ Trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019 - Cúp Thánh Gióng là hình thức tôn vinh của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam đối với người lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống người lao động thuộc

A. mọi thành phần kinh tế.

B. thành phần kinh tế Nhà nước

C. thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

D. thành phần kinh tế tư nhân

Câu 18: Trong buổi đi thăm quan trải nghiệm tại rừng quốc gia Ba Vì do nhà trường tổ chức. Hoa định nhổ một cây Địa lan mang về trồng thì Huệ ngăn lại: Không được đâu bạn vì nó là tài sản quốc gia đấy. Theo em cây hoa trên thuộc nhóm tài sản nào sau đây trong khối tài sản nhà nước?

A. Các doanh nghiệp nhà nước.

B. Các quỹ dự trữ quốc gia

C. Các quỹ bảo hiểm nhà nước.

D. Các tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác: