X

1000 câu trắc nghiệm GDCD 11

1000 Câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 11 có đáp án


Haylamdo xin gửi đến bạn đọc tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 chọn lọc, có đáp án với các câu hỏi được biên soạn theo bài học đầy đủ các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao giúp bạn ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD đạt kết quả cao.

Mục lục Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11

Phần 1: Công dân với kinh tế

Phần 2: Công dân với các vấn đề chính trị xã hội