X

1000 câu trắc nghiệm GDCD 11

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6 có đáp án (mức độ Vận dụng thấp)


Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6 có đáp án (mức độ Vận dụng thấp)

Câu 1: Hoạt động nào sau đây thuộc về trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

A. Lựa chọn mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao.

B. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

C. Tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới.

D. Tham gia xây dựng quan hệ sản xuất mới.

Câu 2: Gia đình ông X lập trang trại nhưng ông nói không cần đầu tư ứng dụng KHCN vì lo tốn tiền mà chỉ cần làm theo phương pháp truyền thống của gia đình là được. Nếu em là người nhà ông X em sẽ khuyên ông như thế nào trong các cách dưới đây?

A. Cần trang bị KHCN để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng.

B. Nhất trí với quan điểm của ông, không cần đầu tư do tốn kém.

C. Khuyên ông vay vốn ngân hàng để đầu tư.

D. Không có ý kiến tham gia vì mình còn nhỏ tuổi.

Câu 3: An nói với Cường học xong cấp 3 sẽ đi làm công nhân nên không cần phải đầu tư học hành chăm chỉ làm gì cho mệt. Theo em quan điểm của An trái với nội dung nào dưới đây?

A. Nội quy của nhà trường.

B. Trách nhiệm của công dân đối với CNH, HĐH.

C. Nội dung CNH, HĐH.

D. Đó là quan điểm cá nhân không có gì sai trái.

Câu 4: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

A. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần tự đầu tư nghiên cứu và xây dựng.

B. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.

C. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần kết hợp tự nghiên cứu, xây dựng vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.

D. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần đầu tư cho xây dựng. không cần nghiên cứu mất thời gian.

Câu 5: Trong nông nghiệp, chuyển từ hình tức lao động “ con trâu đi trước, cái cày theo sau” sang lao động bằng máy móc là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?

A. Hiện đại hóa

B. Nông thôn hóa

C. Công nghiệp hóa

D. Tự động hóa

Câu 6: Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấu tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện của quá trình nào ở nước ta hiện nay?

A. Công nghiệp hóa

B. Hiện đại hóa

C. Tự động hóa

D. Tri thức hóa

Câu 7: Ngành kinh tế nào được coi là ngành "công nghiệp không có khói" ?

A. Du lịch

B. Thương nghiệp

C. Dịch vụ

D. Công nghiệp

Câu 8: Trong nông nghiệp, chuyển từ hình tức lao động tát nước vào đồng ruộng sang xây dựng hệ thống thủy lợi tưới tiêu hiện đại là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?

A. Hiện đại hóa

B. Nông thôn hóa

C. Công nghiệp hóa

D. Tự động hóa

Câu 9: Công ty A ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây ?

A. Hiện đại hoá

B. Công nghiệp hoá

C. Tự động hoá

D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Câu 10: Gia đình bà An đã chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất nông nghiệp từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí như sử dụng máy cày, máy tuốt lúa, máy bơm nước… là quá trình nào sau đây?

A. Hiện đại hoá

B. Công nghiệp hoá

C. Tự động hoá

D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Câu 11: Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật lần thứ nhất ứng dụng vào lĩnh vực nào dưới đây?

A. Sản xuất

B. Nông nghiệp

C. Dịch vụ

D. Kinh doanh

Câu 12: Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai ứng dụng vào lĩnh vực nào dưới đây?

A. Sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế - xã hội.

B. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội.

C. Kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội.

D. Kinh doanh , quản lý kinh tế, xã hội

Câu 13: Sinh viên Việt Vam hiện nay thực hiện trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua việc thường xuyên học tập nâng cao trình độ theo hướng hiện đại, đáp ứng nguồn lao động có kĩ thuật cho sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với

A. phát triển kinh tế tri thức.

B. hội nhập quốc tế.

C. nền văn hóa tiên tiến.

D. tăng trưởng kinh tế.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác: