X

1000 câu trắc nghiệm GDCD 11

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 5 có đáp án (mức độ Vận dụng thấp)


Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 5 có đáp án (mức độ Vận dụng thấp)

Câu 1: Hiện nay trên thị trường giá thịt lợn rất cao. Theo em cung và giá cả có mối quan hệ như thế nào trong các trường hợp sau đây?

A. Giá cao thì cung giảm

B. Giá cao thì cung tăng

C. Giá thấp thì cung tăng

D. Giá biến động nhưng cung không biến động.

Câu 2: Khi trên thị trường giá cả sữa bột giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Cung và cầu tăng.

B. Cung và cầu giảm.

C. Cung tăng, cầu giảm.

D. Cung giảm, cầu tăng.

Câu 3: Khi trên thị trường giá cả thịt lợn tăng thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Cung và cầu tăng.

B. Cung và cầu giảm.

C. Cung tăng, cầu giảm.

D. Cung tăng, cầu tăng.

Câu 4: Khi trên thị trường cung về gạo lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Giá gạo tăng.

B. Giá gạo giảm .

C. Giá gạo giữ nguyên.

D. Giá cả bằng giá trị.

Câu 5: Khi trên thị trường cung về đường trắng nhỏ hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Giá đường tăng.

B. Giá đường giảm.

C. Giá đường giữ nguyên.

D. Giá đường bằng giá trị.

Câu 6: Trường hợp nào sau đây được gọi là cung?

A. Công ty A xây dựng nhà máy sản xuất hàng hóa.

B. Anh A khảo sát nhu cầu thị trường để sản xuất hàng hóa.

C. Dự kiến công ty A ngày mai sẽ sản xuất thêm 1 triệu sản phẩm.

D. Công ty B thảo kế hoạch sản xuất 1 triệu sản phẩm.

Câu 7: Khi là người bán hàng trên thị thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?

A. Cung = cầu.

B. Cung > cầu.

C. Cung < cầu.

D. Cung tăng.

Câu 8: Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?

A. Cung = cầu.

B. Cung > cầu.

C. Cung < cầu.

D. Cầu tăng.

Câu 9: Việc giảm mua một hàng hóa nào đó khi cung nhỏ hơn cầu là sự lựa chọn hợp lý của chủ thể nào dưới đây?

A. Người tiêu dùng.

B. Người bán.

C. Người sản xuất.

D. Nhà nước.

Câu 10: Vào mùa lũ, rau của nhiều nhà vườn hỏng bị úng ngập dẫn đến giá rau tăng cao. Nếu là người bán rau, em sẽ làm theo phương án nào sau đây để có lợi nhất?

A. Giảm giá.

B. Không bán nữa.

C. Giữ giá .

D. Tăng giá.

Câu 11: Từ tháng 10/2019 giá thịt lợn ở Việt Nam tăng đột biến. Theo nội dung quan hệ cung - cầu, giả cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất khi

A. cung nhỏ hơn cầu.

B. cung lớn hơn cầu.

C. cầu tỉ lệ thuận với cung.

D. cung bằng cầu.

Câu 12: Trong điều kiện thị trường không có mua bán chịu thì trường hợp nào dưới đây khái niệm cầu (là tên gọi tắt của nhu cầu) có khả năng thanh toán?

A. Ông K thanh toán số tiền mua ô tô cho chủ cửa hàng.

B. Ông K rất thích ô tô nên đến cửa hàng để xem.

C. Ông K có ý định vay tiền ngân hàng để mua ô tô.

D. Ông K muốn mua ô tô nhưng chưa đủ tiền để mua.

Câu 13: Trong trường hợp thị trường bị rối loạn, do nguyên nhân khách quan (bão, lũ lụt, khan hiếm tài nguyên), chủ thể nào dưới đây đã thông qua pháp luật, chính sách đề cân đối lại cung – cầu, ổn định giá cả?

A. Công dân.

B. Nhà nước.

C. Người sản xuất.

D. Người tiêu dùng.

Câu 14: Chị K rất thích ăn Vải thiều, nhưng giá lại quá cao vì nguồn cung thị trường thấp nên chị đã chuyển sang dùng các loại trái cây khác có giá cả phù hợp. Như vậy chị K đã vận dụng

A. không tốt quy luật cạnh tranh.

B. tốt quy luật cạnh tranh.

C. tốt quy luật cung cầu.

D. không tốt quy luật cung cầu.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác: