X

Giải sách bài tập Toán 6 - Kết nối tri thức

Sách bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức | Giải sách bài tập Toán 6 Tập 1, Tập 2 hay nhất


Haylamdo biên soạn và sưu tầm loạt bài Giải sách bài tập Toán lớp 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1 và Tập 2 hay, chi tiết được biên soạn bám sát sách bài tập Toán lớp 6 sẽ giúp các bạn dễ dàng làm bài tập về nhà, nắm vững kiến thức, từ đó đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán 6.

Giải sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

Top 9 Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (sách mới)

Chương 3: Số nguyên

Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn

Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Top 30 Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 có đáp án (sách mới)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2

Chương 6: Phân số

Chương 7: Số thập phân

Chương 8: Những hình hình học cơ bản

Chương 9: Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

Videos Giải SBT Toán 6 (Kết nối tri thức) - Cô Hoàng Thanh Xuân (Giáo viên VietJack)

Tài liệu để học tốt Toán 6 Kết nối tri thức chọn lọc, hay khác:

Xem thêm các loạt bài giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: